קוביה הונגרית

השיטה של פטרוס - פתרון קוביה הונגרית

משחק ודעת - חנות צעצועים


דף הבית

פתרון למתקדמים
השיטה של פרידריך


הסבר שכבות


מידע נוסף

לארס פטרוס, גאון משועמם החליט יום אחד כי אין בנמצא שיטה מספיק מהירה לטעמו לפתור קוביה הונגרית. לכן, פטרוס החליט שאף אחד לא יאמר לו איך לפתור קוביה הונגרית, והוא המציא שיטה בעצמו וכיום היא נקראת על שמו.
כתבתי מדריך בעברית איך לפתור קוביה הונגרית לפי השיטה של פטרוס, עם כמה שפחות אלגוריתמים, בכדי שמדריך זה יתאים גם למתחילים. טכניקות מתקדמות בשיטה של פטרוס לפתרון קוביה הונגרית ניתן לקרוא באתר שלו באנגלית
מדריך ל - פתרון קוביה הונגרית לפי פטרוס:


שלב 1 - יצירת בלוק של 2X2X2

צור מצב זהה לזה שבתמונה, או מצב דומה עם צבעים שונים:
קוביה הונגרית - פטרוס
למתקדמים - שים לב ש קוביה הונגרית זו נמצאת במצב דומה:
קוביה הונגרית - פטרוס

שלב 2 - 3X2X2


צור מצב זהה לזה שבתמונה, או מצב דומה עם צבעים שונים:
קוביה הונגרית - פטרוס
למתקדמים - שים לב ש קוביה הונגרית זו נמצאת במצב דומה:
קוביה הונגרית - פטרוס

שלב 3 - סיבוב הקוביות הצדדיות


כעת, עלינו לגרום לקוביות הצדדיות של הקוביה ההונגרית שאינן נמצאות במקומן, להיות מסובבות נכון.
מה הכוונה? - אם ברצוננו לא "להרוס" את מה שיצרנו עד כה, יש באפשרותנו לסובב אך ורק שתי פיאות. בכדי לבדוק האם קוביה צדדית מסובבת נכון עלינו למקם אותה במקומה אך ורק ע"י סיבוב שתי הפיאות החופשיות.
מצא שתי קוביות שאינן מסובבות נכון, מקם אותן כמו בתמונה (כאשר הן מסומנות בכחול ואילו הקוביות שמהוות חלק מהבלוק של 2X2X3 מסומנות באדום).
קוביה הונגרית פטרוסכאשר הקוביה ההונגרית במצב כזה, בצע F' U F
חזור על על סעיף זה (זיהוי קוביות צדדיות לסיבוב, מיקום שלהן וסיבובן) עד שכל הקוביות הצדדיות יהיו מסובבות נכון.


שלב 4 - סיום שתי שכבות ראשונות

בשלב זה, מקם את הקוביה כמו בתמונה שבשלב 3 (הכוונה היא שהפיאות הימנית והעליונה יהיו חופשיות) ופתור את שתי השכבות הראשונות ע"י סיבוב של R ושל U.

שלב 5 -מיקום הפינות

בכדי לפתור את הקוביה ההונגרית לפי השיטה של פטרוס, בשלב זה עלינו למקם את הפינות של השכבה העליונה. השתמש באחד מתוך 2 אלגוריתמים אפשריים כאשר התמונות מציגות מבט על של קוביה הונגרית:
קוביה הונגרית פטרוס

8 - R U' L' U R' U' L U2

קוביה הונגרית פטרוס

10 - F' U2 F L U' F' U' F U L'

שלב 6 - סיבוב הפינות


סובב את הפינות של השכבה השלישית של קוביה הונגרית. קיימים 5 אלגוריתמים נורא מהירים לסיבוב 3 פינות או 4 פינות, במידה ועליך לסובב 2 פינות, סובב 3 פינות ולאחר מכן בחר את האלגוריתם המתאים לסיבוב שאר הפינות.
קוביה הונגרית פטרוס

10 - R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R U2

קוביה הונגרית פטרוס

8 - R U R' U R U2 R' U2

קוביה הונגרית פטרוס

11 - R U R' U R U' R' U R U2 R'

קוביה הונגרית פטרוס

8 - R U2 R' U' R U' R' U2


שלב 7 - מיקום הקוביות הצדדיות


לבסוף, השלב האחרון בפתרון קוביה הונגרית - עלינו למקם את הקוביות הצדדיות.
4 מצבים אפשריים - 4 אלגוריתמים יעלים.
קוביה הונגרית פטרוס

13 - R B' R' B F R' B' F R' B R F2 U

קוביה הונגרית פטרוס

10 - L' R' U2 L R F B U2 F' B'

קוביה הונגרית פטרוס

9 - R2 U' F B' R2 F' B U' R2

קוביה הונגרית פטרוס

9 - R2 U F B' R2 F' B U R2

מדריך פתרון קוביה הונגרית זה נכתב, ע"י אסף יפרח בשנת 2007
קוביה הונגרית לפי פטרוס

(c)